Advocaten
Advocaten

Binnen ons kantoor zijn de volgende advocaten werkzaam: 

- De heer mr. P.J. van den Hoogen
- De heer mr. L.S.T.H. Ruijters
- Mevrouw mr. J.W.J. van den Broek
- Mevrouw mr. L.H.M. van Rosendaal

 

 

De heer mr. P.J. (Pierre) van den Hoogen (1963)

van den HoogenIs sinds 1990 advocaat. Dit na een studie Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1984-1988), gevolgd door een studie Notarieel recht eveneens aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1989).

Mr. Van den Hoogen werkt voor zowel particulieren als voor ondernemingen. Ook is hij werkzaam op het gebied van gefinancierde rechtshulp. Zijn specialisatie richt zich op het reguliere vreemdelingenrecht. In het kader daarvan begeleidt hij onder meer betaald voetbalorganisaties bij het transfereren van (jeugd)spelers en de regulering van hun verblijfsstatus. Voorts is hij ook actief op het gebied van verbintenissenrecht. Zo vertegenwoordigt hij internationale, buitenlandse ondernemingen in Nederland. Door de vreemdelingrechtelijke inrichting van zijn praktijk, de nadruk ligt op buitenlandse clientele, beheerst hij ook voldoende basiskennis op het gebied van personen- en familierecht en strafrecht om clienten daarin bij te kunnen staan. In het kader hiervan is hij een vast doorverwijsadres in het kader van de gefinancierde rechtshulp voor maatschappelijke organisaties zoals blijf-van-mijn-lijf-huizen, VluchtelingenWerk, maatschappelijk werk, vanwege de specifieke kennis van onder meer het vreemdelingenrecht en daarvan afgeleide juridische problematiek voor rechtzoekenden.

Buiten zijn advocatenwerkzaamheden is mr. Van den Hoogen ook nog actief als bestuurder in een vereniging. Tevens is hij lid van de Commissie Bestuursrecht van de rechtbank Den Bosch en de Orde van Advocaten Den Bosch.

Mr. Van den Hoogen is rechtstreeks bereikbaar via zijn e-mailadres hoogen@vdhradvocaten.nl. 

Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/pjvandenhoogenterug naar boven

 

 

De heer mr. L.S.T.H. (Bas) Ruijters (1970)

L.S.T.H. (Bas) RuijtersIs sinds 1998 advocaat. Mr. Ruijters heeft de studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht in 1995 voltooid in de richtingen economisch publiek- en bedrijfsrecht alsmede privaat- en strafrechtelijke rechtspraktijk.

Na zijn afstuderen is mr. Ruijters werkzaam geweest als griffier bij de rechtbank in Breda, achtereenvolgens binnen de sector personen- en familierecht en sector strafrecht. Tevens heeft hij gefungeerd als secretaris voor de Commissie van Toezicht ten behoeve van de penitentiaire inrichting voor vrouwen te Breda.

Mr. Ruijters heeft de eerste vijf jaar van zijn loopbaan gewerkt voor een middelgroot Eindhovens advocatenkantoor, waar hij zich na een aantal jaren is gaan specialiseren in het strafrecht. Sinds 2003 is hij partner van de maatschap Van den Hoogen &  Ruijters Advocaten.

Behalve in het strafrecht is mr. Ruijters gespecialiseerd in het vreemdelingen- en asielrecht, na eind jaren negentig de hiervoor vereiste specialisatiecursussen te hebben gevolgd.

Door zijn ruime ervaring op het gebied van straf- en vreemdelingenrecht kunnen clienten niet alleen op de afzonderlijke rechtsgebieden worden bijgestaan, maar ook op de raakvlakken van het straf- en vreemdelingenrecht. Zo kan een strafrechtelijke veroordeling bijvoorbeeld consequenties hebben voor de verblijfsstatus.

Tot slot kan mr. Ruijters u bijstaan in zaken op het gebied van personen- en familierecht, waar soms ook raakvlakken met het vreemdelingenrecht optreden. Zo kan ook een (echt)scheiding in sommige gevallen consequenties hebben voor de verblijfsvergunning.

Mr. Ruijters is rechtstreeks bereikbaar via zijn e-mailadres ruijters@vdhradvocaten.nl.

terug naar bovenMevrouw mr. J.W.J. (Josien) van den Broek (1985)

van den BroekTijdens haar studie is zij werkzaam geweest als medewerkster en als secretaris in het bestuur van een rechtswinkel. Daarnaast was zij als student-assistent op de Universiteit Maastricht tutor voor het vak Straf- en strafprocesrecht. In juni 2009 is zij afgestudeerd op de Master Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht. Binnen deze Master heeft zij twee profielen afgerond: een strafrechtprofiel en een togaprofiel dat gericht is op de praktijk. Beide profielen heeft zij afgerond met een overlappende afstudeerscriptie over de positie van de verdediging na invoering van de Wet deskundigen in strafzaken. 

Sinds maart 2010 is zij aan de slag bij Van den Hoogen & Ruijters Advocaten. Zij voert een algemene praktijk voornamelijk met zaken op het gebied van asielrecht, regulier vreemdelingenrecht en personen- en familierecht. Zij is lid van de Vereniging Asieladvocaten & -juristen Nederland. 

Mr. Van den Broek is rechtstreeks bereikbaar via haar e-mailadres broek@vdhradvocaten.nl.


terug naar boven

 

 

Mevrouw mr. L.H.M. (Laura) van Rosendaal (1991)

Laura heeft haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg afgerond in juli 2015. Haar afstudeerrichting is strafrecht en zij heeft een afstudeeronderzoek verricht naar de strafbaarstelling van grooming. Daarnaast heeft zij een aantal extra civielrechtelijke keuzevakken gevolgd, waaronder arbeidsrecht, huwelijksvermogensrecht en jeugdrecht.

Sinds 2011 is zij werkzaam bij Van den Hoogen & Ruijters Advocaten. Tijdens haar studie is zij werkzaam geweest als juridisch secretaresse/juridisch medewerkster. Nu is zij als advocaat verbonden aan Van den Hoogen & Ruijters Advocaten.

Binnen ons kantoor houdt zij zich bezig met het strafrecht, personen- en familierecht en de algemene civiele praktijk. Ook staat Laura regelmatig cliënten bij die een contact- en/of straatverbod willen aanvragen via een kort gedingprocedure.

Mr. Van Rosendaal is rechtstreeks bereikbaar via haar e-mailadres rosendaal@vdhradvocaten.nl.
 


terug naar boven