Rechtsgebieden
Rechtsgebieden

U kunt bij ons terecht voor juridische bijstand op het gebied van:

 • Vreemdelingenrecht: asiel en regulier
  o.a. Bezwaar en beroep na afwijzing van visum kort verblijf, aanvraag/bezwaar/beroep machtiging voorlopig verblijf, bezwaar/beroep in B9-zaken, juridische bijstand asielprocedure
 • Strafrecht
  o.a. Dagvaardingen en OM-beschikkingen, jeugdstrafzaken en TBS-zaken
 • Personen- en familierecht
  o.a. Echtscheiding, alimentatie, gezag en omgang, voogdij, afstamming, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, adoptie
 • Bestuursrecht en sociale zekerheid
  o.a. Bezwaar en beroep tegen overheidsbesluiten zoals onder de WAO, WW, WWB, Ziektewet, Kinderbijslag
 • Civiel recht
  o.a. Civiele aansprakelijkheid / schadevergoeding, contracten, verzekeringsgeschillen, ondernemingsrecht
 • Arbeidsrecht
  o.a. Ontslag, ontbinding, loonvordering
 • Huurrecht
  o.a. Beëindiging huurovereenkomst


Ook bij vragen over andere rechtsgebieden kunnen wij u wellicht helpen.