Wist u dat ...?
Wist u dat ...?

Van den Hoogen & Ruijters Advocaten willen u informeren over (actuele) ontwikkelingen welke misschien voor u van belang kunnen zijn.


Wettelijke indexering alimentatie 2018
Wist u dat alimentatie ieder jaar op 1 januari wordt geïndexeerd? De wettelijke indexering voor 2018 is vastgesteld op 1,5%.  
... lees meer »


De Europaroute
Wanneer iemand zijn buitenlandse partner (met de nationaliteit van een niet EU-lidstaat) naar Nederland wil laten komen, dan geldt een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot inkomen, inburgering en de hoogte van leges. Om deze voorwaarden te omzeilen kan men soms gebruik maken van de zogenaamde EU-route, ook wel Belgieroute of Duitslandroute genoemd.
... lees meer »


Nieuwe inkomenseisen per 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 zijn weer nieuwe normbedragen voor het middelenvereiste vastgesteld.
... lees meer »


Restitutie teveel betaalde kosten basisexamen inburgering in het buitenland
Naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 9 juli 2015 zijn de kosten voor het basisexamen inburgering buitenland en het zelfstudiepakket per 17 december 2015 aangepast. Onder bepaalde voorwaarden kan nu het teveel betaalde bedrag worden teruggekregen. Wie komt daarvoor dan in aanmerking en welke kosten worden terugbetaald?
... lees meer »


Publieke middelen en verblijfsrecht EU-burger
Bent u een burger van de Europese Unie (EU) of een familielid van een EU-burger verblijvend in Nederland, dan is van belang om ervan bewust te zijn dat een beroep op de publieke middelen, zoals het aanvragen van een uitkering op basis van de Participatiewet (voorheen Wet werk en bijstand) of verblijf in de nachtopvang, gevolgen kan hebben voor uw verblijfsrecht.
... lees meer »


Archief