Wist u dat ...?
Wist u dat ...?

Van den Hoogen & Ruijters Advocaten willen u informeren over (actuele) ontwikkelingen welke misschien voor u van belang kunnen zijn.


Geen gefinancierde rechtsbijstand meer bij procedure tegen weigering toeristenvisum
Sedert 1 april 2018 is artikel 12 lid 2 sub b WRB gewijzigd. Dit betekent heel simpel gezegd dat er bij een weigering toeristenvisum geen beroep meer gedaan kan worden op het systeem van gefinancierde rechtshulp.
... lees meer »


Kostenverhaal rechtsbijstand in strafzaken
Op 1 maart 2017 is de maatregel kostenverhaal rechtsbijstand in strafzaken van start gegaan. Deze maatregel geldt voor draagkrachtige veroordeelden. Dat betekent dat je als verdachte met voldoende inkomen en/of vermogen het risico loopt dat je de advocaatkosten terug moet betalen na een onherroepelijke veroordeling.
... lees meer »


Kinderalimentatie en zorgkorting
Wat is zorgkorting? En moet je kinderalimentatie betalen als je een co-ouderschapregeling hebt?
... lees meer »


Wettelijke indexering alimentatie 2018
Wist u dat alimentatie ieder jaar op 1 januari wordt geïndexeerd? De wettelijke indexering voor 2018 is vastgesteld op 1,5%.  
... lees meer »


De Europaroute
Wanneer iemand zijn buitenlandse partner (met de nationaliteit van een niet EU-lidstaat) naar Nederland wil laten komen, dan geldt een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot inkomen, inburgering en de hoogte van leges. Om deze voorwaarden te omzeilen kan men soms gebruik maken van de zogenaamde EU-route, ook wel Belgieroute of Duitslandroute genoemd.
... lees meer »


Archief