Wist u dat ...?
Wist u dat ...?

Afleggen getuigenverklaring

(door mr. L.S.Th.H. Ruijters)

Het komt regelmatig voor dat iemand die (mogelijk) getuige is geweest van een strafbaar feit door de politie wordt benaderd om een verklaring te komen afleggen. Het is in alle gevallen verstandig om vooraf overleg met een advocaat te hebben.

De politie kan iemand niet dwingen om een getuigenverklaring af te leggen. Wel kan iemand die weigert bij de politie een verklaring af te leggen in sommige gevallen door de rechter worden opgeroepen om alsnog een verklaring af te leggen. Echter is men niet in alle gevallen verplicht om een verklaring af te leggen. Bijvoorbeeld niet wanneer iemand door het afleggen van een verklaring zelf het risico loopt bloot te staan aan strafvervolging. Ook wanneer de verklaring betrekking heeft op een direct familielid of echtgenoot is men in beginsel niet verplicht een verklaring af te leggen. Dit wordt het zogenaamde verschoningsrecht genoemd.Wel is men verplicht aan een oproep om te verschijnen voor de rechter(-commissaris) gevolg te geven.« terug