Wist u dat ...?
Wist u dat ...?

De Europaroute

Wanneer iemand zijn buitenlandse partner (met de nationaliteit van een niet EU-lidstaat) naar Nederland wil laten komen, dan geldt een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot inkomen, inburgering en de hoogte van leges. Om deze voorwaarden te omzeilen kan men soms gebruik maken van de zogenaamde EU-route, ook wel Belgieroute of Duitslandroute genoemd.

Het Europese Hof van Justitie heeft in een aantal uitspraken in 2014 duidelijke richtlijnen gegeven waaraan iemand moet voldoen wanneer hij of zij van deze route gebruik wil maken.

Men zou verwachten dat de IND in haar beleid rekening zou houden met bovenstaande uitspraken. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Groningen van 12 januari 2017 blijkt echter dat de IND nog steeds vasthoudt dat men minimaal 6 maanden in het buitenland moet hebben gewoond met de partner in plaats van 3 maanden zoals door het Hof van Justitie is beslist.

Mocht u vragen hebben over de Europaroute, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen.

(mr. L.S.T.H. Ruijters)

 « terug