Wist u dat ...?
Wist u dat ...?

Geen gefinancierde rechtsbijstand meer bij procedure tegen weigering toeristenvisum

Sedert 1 april 2018 is artikel 12 lid 2 sub b WRB gewijzigd. Dit betekent heel simpel gezegd dat er bij een weigering toeristenvisum geen beroep meer gedaan kan worden op het systeem van gefinancierde rechtshulp.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt dat voor het instellen van bezwaar en/of beroep tegen de weigering van een visum kort verblijf geen toevoeging verstrekt wordt, omdat de kosten niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de zaak. Het betreft volgens de Raad voor Rechtsbijstand een (immaterieel) belang dat direct samenhangt met de besteding van vrije tijd of een persoonlijk belang dat maatschappelijk gezien onvoldoende zwaarwegend is om de kosten van een advocaat te rechtvaardigen.

Omdat dit naar de mening van ons kantoor een onjuist standpunt is, zijn wij bereid om tegen betaling van een bedrag ter hoogte van € 500,- inclusief BTW een dergelijke bezwaarfase te voeren. Mocht er een hoorzitting bij de IND in Den Haag gelast worden, dan verhogen wij dit bedrag tot € 750,- inclusief BTW. Over een eventueel daaropvolgend beroep kan ook een prijsafspraak gemaakt worden. Meestal is dat echter door onze werkzaamheden in bezwaar niet meer nodig.

De reden dat wij toch vinden dat het nodig is dat mensen zich door een advocaat laten vertegenwoordigen is heel simpel. Een advocaat kent de wet en weet precies wat te doen bij een dergelijke weigering van een toeristenvisum. Dit is van belang omdat als één keer een toeristenvisum geweigerd is, het altijd geweigerd zal blijven worden bij volgende aanvragen. Alleen door in bezwaar te komen  kun je ervoor zorgen dat vervolgaanvragen kans maken.

 « terug