Wist u dat ...?
Wist u dat ...?

Kinderalimentatie en zorgkorting

Wat is zorgkorting? En moet je kinderalimentatie betalen als je een co-ouderschapregeling hebt?

 

Bij het berekenen van een kinderalimentatie spelen twee belangrijke begrippen een rol: behoefte en draagkracht.

De behoefte wordt berekend vanuit de kinderen. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. Het uitgangspunt is het gezamenlijke inkomen voor de scheiding. De rechtbank maakt gebruik van behoeftetabellen: wanneer je het gezinsinkomen en de leeftijd van de kinderen weet, kun je uit deze tabellen afleiden wat de kosten van de kinderen zijn.

De draagkracht wordt berekend vanuit de ouders. Het uitgangspunt bij de draagkracht is het inkomen na de scheiding. Hoeveel ruimte heeft iedere ouder om de kosten van de kinderen te kunnen betalen?

Nadat de behoefte en de draagkracht zijn berekend, is nog één onderdeel belangrijk: de zorgkorting. Dat betekent dat de ouder die kinderalimentatie moet betalen een ‘korting’ krijgt voor de dagen waarop de kinderen bij hem of haar verblijven.

Nu is het niet zo dat de zorgkorting bij co-ouderschap 50% is. Dat komt omdat we een onderscheid moeten maken tussen verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten. Verblijfskosten zijn de dagelijkse kosten van de kinderen, zoals eten, drinken, waterverbruik, tandpasta, et cetera. De verblijfsoverstijgende kosten zijn de kosten die eens in de zoveel tijd opkomen, zoals kleding, schoolkosten, contributie voor een sportclub, verzekeringen, et cetera. Dit zijn dus kosten die niets te maken hebben met bij welke ouder het kind verblijft. De zorgkorting geldt alleen op de verblijfskosten.

In de alimentatienormen van de rechtbank wordt er vanuit gegaan dat de verblijfskosten 70% van de totale kosten van het kind bedragen en de verblijfsoverstijgende kosten 30%. Dat betekent dat de zorgkorting bij co-ouderschap 35% bedraagt (de helft van 70%). Ook bij een omgangsregeling van één dag of twee dagen per week is een zorgkorting van toepassing. Sinds 1 januari 2018 geldt zelfs een zorgkorting van 5% bij een omgangsregeling van minder dan één dag per week.

Volgens de alimentatienormen bedraagt de zorgkorting dus:

  • 5% bij gedeelde zorg gedurende minder dan 1 dag per week;
  • 15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week;
  • 25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dagen per week; 
  • 35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dagen per week. 

Natuurlijk is het altijd mogelijk om in onderling overleg afwijkende afspraken te maken.

Wilt u aanspraak maken op (kinder)alimentatie? Of wordt er (kinder)alimentatie van u gevraagd? Neem gerust contact op met één van onze advocaten!« terug