Wist u dat ...?
Wist u dat ...?

Nieuwe inkomenseisen per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn weer nieuwe normbedragen voor het middelenvereiste vastgesteld.
 
De inkomenseisen zijn gebaseerd op de normbedragen die de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid ieder jaar op 1 januari en 1 juli vaststelt in het kader van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).
 
In onderstaande tabel vindt u de oude (t/m 31 december 2016) en de nieuwe (vanaf 1 januari 2017) bruto normbedragen. 
 
  Was vanaf 1-7-2016 Is vanaf 1-1-2017
       
  Per maand inclusief vakantiegeld Per maand exclusief vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld Per maand exclusief vakantiegeld
Echtparen en ongehuwd samenwonenden

€ 1660,18

€ 1537,20 € 1675,73 € 1551,60
Alleenstaanden en alleenstaande ouders € 1162,13 € 1076,04 € 1173,01 € 1086,20
         
         
 
Bron: www.ind.nl


« terug