Wist u dat ...?
Wist u dat ...?

Restitutie teveel betaalde kosten basisexamen inburgering in het buitenland

Naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 9 juli 2015 zijn de kosten voor het basisexamen inburgering buitenland en het zelfstudiepakket per 17 december 2015 aangepast. Onder bepaalde voorwaarden kan nu het teveel betaalde bedrag worden teruggekregen. Wie komt daarvoor dan in aanmerking en welke kosten worden terugbetaald?

 

Komt u in aanmerking voor teruggave van de te veel betaalde kosten en moet u actie ondernemen?

Hebt u op of na 9 juli 2015 het oude examentarief betaald, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag door DUO terugbetaald op het rekeningnummer waarvan het bedrag aan examengeld door DUO ontvangen is. U hoeft hiervoor in beginsel zelf niets te ondernemen.

Hebt u vóór 9 juli 2015 het oude examentarief betaald en bent u tijdig opgekomen tegen de hoogte van de kosten van het examen óf hebt u nog een rechtsmiddel opstaan, dan moet u in beginsel zelf actie ondernemen.

Welke kosten zijn gewijzigd?

De kosten van het totale examen zijn teruggebracht van €350,- naar €150,-.

Per examen onderdeel variëren de kosten. De kosten voor het onderdeel Spreken waren €150,- en zijn nu €60,- geworden. Het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving kostte €100,- en dat is nu €40,- geworden. De kosten voor het onderdeel Lezen bedroegen €100,-, maar zijn nu €50,- geworden.

Het zelfstudiepakker kostte tot 1 januari 2015 €110,- en daarna €99,50. De prijs is nu nog €25,-.

Welke kosten kunt u terugkrijgen?

U kunt het verschil tussen de door u betaalde kosten en de huidige kosten terugkrijgen van:

- Het oude examentarief dat op of na 9 juli aan DUO is betaald voor examens.

- Het oude examentarief dat is betaald voor examens die niet zijn verlopen* of die onderdeel zijn van een TEV-procedure waarin tijdig bezwaar is gemaakt tegen de hoogte van de kosten van het examen of waarin binnen deze termijn een verzoek tot restitutie is ingediend. *Voor examens afgelegd vanaf 1 november 2014 is de geldigheid van het examen 1 jaar nadat het laatste examenonderdeel is behaald en de resultaten per e-mail door DUO bekend zijn gemaakt. Voor examens afgelegd vóór 1 november 2014 geldt dat een examen(onderdeel) geldig is 1 jaar nadat het examen(onderdeel) behaald is en de resultaten hiervan door Buitenlandse Zaken bekend zijn gemaakt.

- Het Zelfstudiepakket dat op of na 9 juli is betaald komt in beginsel voor gedeeltelijke teruggave in aanmerking. Hebt u het zelfstudiepakker online gekocht via Boom Uitgeverij dan wordt u door de helpdesk Naar Nederland benaderd. U dient vervolgens een formulier in te vullen waarna de kosten worden teruggestort. Hebt u het pakket op een andere wijze aangeschaft of hebt u het pakket vóór 9 juli 2015 aangeschaft dan dient u zelf een verzoek tot restitutie in te dienen. Hebt u het zelfstudiepakker aangeschaft vóór 9 juli 2015 dan komt u alleen in aanmerking voor restitutie als u tijdig bent opgekomen tegen de hoogte van de kosten óf u nog een rechtsmiddel hebt openstaan.

Waar dient u om teruggave te verzoeken?

Voor zover er geen sprake is van rechtstreekse restitutie door DUO of Boom, kunt u uw restitutieverzoek samen met schriftelijke bewijsstukken richten aan DUO:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen
bib@duo.nl 

Via de website www.naarnederland.nl zal online een aanvraagformulier beschikbaar komen.               

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons kantoor op.

 

 



« terug